strategia podatkowa

Egida IT Solutions sp. z o.o. wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587), publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2022.

Otwórz plik strategia podatkowa_rok 2022
Call Now Button