Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Egida IT Solutions sp. z o.o. NIP 5252582820, REGON 147166264, KRS: 0000504835. Adres : ul. gen. Józefa Zajączka 32, 01-510 Warszawa

Adres naszej strony internetowej to: www.egidait.pl

Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Egida IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. gen. Józefa Zajączka 32, 01-510 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail administrator@egidait.pl bądź pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem danych osobowych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail administrator@egidait.pl.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Na naszej stronie internetowej nie korzystamy z systemu komentarzy w związku z powyższym nie zbieramy i nie przetwarzamy jakichkolwiek danych z tym związanych.

Media

Nie stosujemy narzędzi służących do przesyłania przez użytkowników za pośrednictwem strony jakichkolwiek plików multimedialnych ( tj. filmy, zdjęcia itp. )

Formularze kontaktowe

Jeśli wysyła Pan/Pani do nas wiadomość przez znajdujące się na naszej stronie formularze kontaktowe – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są  skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość.

W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres administrator@egidait.pl.

Ciasteczka

Pliki cookie strony www.egidait.pl  nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Osadzone treści z innych witryn

Strona www.egidait.pl nie zawiera osadzonych treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).

Analiza statystyk

Nie stosujemy narzędzi służących do analizy statystyk.

Z kim dzielimy się danymi

Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych przez Egida IT sp z o.o. następuje tylko i wyłacznie w celu realizacji zgłoszeń serwisowych o czym zostanie Pan/Pani każdorazowo zawiadomiona osobną wiadomością email zawierającą informację dotyczącą tego jakie dane i komu zostały przekazane.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Jakie masz prawa do swoich danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanką prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług serwisowych oraz innych usług świadczonych dla Pana/Pani przez Egida IT Sp. z o.o. .

Jak chronimy twoje dane

Egida IT Sp z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia ze stroną www.egidait.pl następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania w komunikacji między komputerami. Certyfikaty SSL zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

Call Now Button